House Of Family

House of Family sú dva detské domovy v Kambodži v ktorých už od roku 2003 dávame rodinu, domov, lásku, vzdelanie, liečbu a plnú starostlivosť 120 deťom. Väčšina z nich sú siroty a sú HIV pozitívne.