Diaľkové cesty a významné turistické chodníky Slovenska

Aj keď Slovensko stále nemá vybudovanú diaľnicu z Bratislavy do Košíc, našu krajinu spájajú iné trasy. Na Slovensku máme množstvo významných turistických ciest, ktoré spájajú významné pútnické miesta, architektonické pamiatky, historickú činnosť v regiónoch, pamätné okamihy alebo nesú posolstvo. V tomto článku ti predstavím 10 ciest, ktoré odrážajú históriu života na Slovensku 😉

Významné turistické cesty Slovenska, vrcholovka Nízkych Tatier

 

10 významných slovenských ciest

1) Cesta hrdinov SNP

Cesta hrdinov SNP ja asi najznámejšia a najdôležitejšia turistická magistrála na Slovensku. Zohrala dôležitú úlohu počas oslobodzovania Slovenska od fašistických vojsk v roku 1945 ale svoje pomenovanie získala až v roku 1956.

Trasa križuje celú krajinu od Duklianskeho priesmyku po Devín, čo je spolu asi 770 km. Jej zvládnutie bežným ľuďom trvá približne mesiac, no sú aj borci čo to zvládli za 17 dní 😉 Vedie po červenej (vrcholovej) značke a v malom úseku opúšťa Slovensko a dostáva sa na územie Moravy.

významné slovenské cesty - Cesta hrdinov SNP
Trasa najdlhšej slovenskej turistickej magistrály (zdroj mapy)

2) Slovenská Route 66

Áno, aj na Slovenskú máme Route 66. Je to cesta prvej triedy I/66 smerujúca zo Šiah pri maďarskej hranici cez regióny Hont, Podpoľanie, Horehronie a Tatry až do Tatranskej Javoriny na poľskej hranici. Projekt slovenskej Route 66 vznikol v čase finančnej krízy v roku 2009. Mala doviesť turizmus do odľahlejších regiónov.

Cesta je dlhá len 260 km a spája množstvo zaujímavých miest. My sme Slovenskú Route 66 absolvovali a trvalo nám to až 10 dní! Za ten čas sme navštívili 45 rôznych miest 🙂 Aj keď je od americkej Route 66 dosť odlišná, zažili sme úžasný roadtrip a objaviť aj menej známe miesta Slovenska 😉

Slovenská Route 66
Naša deformovaná trasa Slovenskej Route 66 😀 (zdroj podkladovej mapy)

3) Svätojakubská cesta na Slovensku

Svätojakubská púť do španielskeho Santiago de Compostela vedie ku katedrále, v ktorej sú uložené ostatky svätého Jakuba, apoštola Ježiša Krista. Oficiálne prvú púť do Compostely absolvoval biskup z Le Puy v roku 951. Začiatkom 70-tych rokov začali púť do Compostely absolvovať prvé hŕstky veriacich. Neskôr počet záujemcov o Svätojakubskú cestu začal narastať na tisícky až sto tisícky turistov ročne.

Púť do Santiago de Compostela nemá len jednu trasu. Sú ich stovky a každý si tú svoju môže upraviť podľa svojich preferencií. Väčšina veriacich začína svoju Svätojakubskú púť v Španielsku, no nájdu sa aj takí, čo vyrážajú zo svojho domova a križujú celú Európu 🙂

Aj na Slovensku začína jedna z množstva vetiev Svätojakubskej cesty. Smeruje z Košíc do Bratislavy, kde sa následne napája na rakúsky úsek. Doposiaľ sa podarilo vybudovať 620 km trasy s vybavenou infraštruktúrou potrebnou pre pútnikov, ktorá spája významné pútnické miesta Slovenska. Do Santiaga de Compostela to trvá pešo zo Slovenska niekoľko mesiacov, no povolené je aj využitie bicykla, koňa, prípadne iný spôsob, pri ktorom musíš vynaložiť vlastné úsilie 😉

významné slovenské cesty - Svätojakubská cesta na Slovensku
Slovenská vetva Svätojakubskej púte do španielskeho Santiago de Compostela (zdroj mapy)

4) Slovenská banská a železná cesta

Slovensko bolo v minulosti svetovou banskou veľmocou. Ťažba drahých kovov, železnej rudy ale aj medi, ortuti a antimónu sa po tisícich rokoch na Slovensku už nepraktizuje, no po banskej činnosti a spracovaní rudy ostalo v krajine veľa historického dedičstva, ktoré do veľkej miery ovplyvnilo regionálne kultúry.

Projekty Slovenská banská cesta a Slovenská železná cesta zvyšujú úroveň poznania v tejto oblasti a zachraňujú technické pamiatky. Zaujímavé miesta, ktoré po sebe zanechalo baníctvo a hutníctvo nájdeme naprieč celým Slovenskom. Okrem baní, štôlní, lomov, banských háld a odkalísk v krajine nájdeme aj tajchy, klopačky, banské kaplnky, mincovne či vysoké pece a huty.

Banská a železná cesta netvoria tak úplne turistické trasy ale na ich stránkach si vieš z množstva zaujímavostí vyskladať vlastný výlet podľa toho čo ťa zaujíma, kde si a koľko máš času. Takéto spoznávanie slovenskej banskej histórie a využitie náučných turistických chodníkov v prírode je vhodné najmä pre mladé rodiny s deťmi v školskom veku 😉

významné slovenské cesty - Slovenská banská cesta
Slovenská banská cesta (zdroj mapy)

5) Barborská cesta

Barborská cesta je pútnická cesta, ktorá spája najvýznamnejšie banské lokality v oblasti stredoslovenských neovulkanitov. Trasa trvá 9 dní a meria približne 188 km a je možné ju realizovať pešo ale aj na bicykli. Púť začína v Banskej Bystrici a odporúča sa ju realizovať v protismere hodinových ručičiek 😉

Trasu sprevádzajú žlté značky s čiernou vežou a má 29 zastávok. Číslo 29 symbolizuje vek úmrtia svätej Barbory, patrónky baníkov, podľa ktorej je cesta pomenovaná.

významné slovenské cesty - Barborská cesta
Barborská cesta spája najvýznamnejšie banské lokality (zdroj mapy)

6) Pohronská hradná cesta

Pohronská hradná cesta je pozostatkom stredovekej pohronskej cesty, ktorá spájala Vyšehrad a Zvolen. Túto stredovekú cestu využívali obchodníci, remeselníci a aj uhorskí králi v časoch osmanských útokov. Preto už v dávnych dobách bolo nevyhnutné pozdĺž rieky Hron vybudovať sústavu obranných hradov, opevniť kláštoriská a vystavať strážne veže.

Dnes je Pohronská hradná cesta turistickým lákadlom, na ktorom môžeš spoznať 16 objektov, ktoré počas stredoveku plnili ochrannú a strážnu funkciu pozdĺž pôvodnej historickej cesty.

významné slovenské cesty - Pohronská hradná cesta
Zaujímavosti pohronskej hradnej cesty (zdroj mapy)

7) Gotická cesta

Na Slovensku sa gotický štýl naplno rozvinul až v polovici 15. storočia, najmä v oblasti Spiša a Gemera kde sa dodnes zachovalo početné množstvo gotických stavieb. Patria medzi ne najmä gotické kostolíky, ktoré využívajú typický symbol gotiky – lomený oblúk. Tiež oslovia každého milovníka tajomna svojimi nástennými freskami v interiéroch chrámov.

Združenie Gotická cesta vytvorila 4 tematické okruhy (rožňavský, štítnický, jelšavský, rimavský), na ktorých môžeš spoznávať nielen gotické kostolíky ale aj gotické kamenné mosty, technické pamiatky a zaujímavé prírodné úkazy v regióne. Práve úzka tematika ale široké spektrum možností, robí z Gotickej cesty ideálny tip na výlet pre rodinky s deťmi 😉

významné slovenské cesty - Gotická cesta
Spišsko-gemerský gotická cesta (zdroj mapy)

8) Tatranská magistrála

Tatranskú magistrálu vybudoval Klub československých turistov v 30 rokoch 20 storočia. Magistrála začína Veľkým Bielym plesom vo Vysokých Tatrách a vedie po červenej značke až k rázcestiu na Tokárinách v Západných Tatrách. Jej celková dĺžka je 72 km a vedie po južných svahoch Tatier pričom pozvoľne klesá do nižších polôh.

Väčšina turistov pozná iba jej vysokotatranský úsek od Podbanského – po Veľké Biele pleso, v dĺžke asi 46 km.

Významné slovenské cesty - Tatranská magistrála
72 km dlhá Tatranská magistrála (Topografický podklad SHOCart)

9) Beh od Tatier k Dunaju

Od Tatier k Dunaju je štafetový beh družstiev, ktorý sa každoročne uskutočňuje počas leta. 6, 9 až 12 členné tímy bežia vo dne v noci, aby zdolali 345 km dlhú trasu z Demänovskej doliny na nábrežie Dunaja v Bratislave ako prvý. Behu Od Tatier k Dunaju sa zúčastňujú aj sólo bežci 😉

významné slovenské cesty - Od Tatier k Dunaju
Trasa štafetového behu Od Tatier k Dunaju (zdroj mapy)

10) Korunovačná cesta v Bratislave

Po bitke pri Moháči (1526) obsadila Osmanská ríša značnú časť Uhorska a s tým aj korunovačné mesto Stoličný Belehrad. Na základe geopolitických zmien bolo nevyhnutné vybrať nové administratívne centrum a korunovačné mesto. Túto funkciu padla na Bratislavu a až do roku 1830 tu bolo korunovaných 18 kráľov a kráľovien, spomedzi nich aj kráľovná Mária Terézia.

Korunovácie sa odohrávali v Dóme sv. Martina a následne sa korunovačný sprievod vybrali uličkami starého centra Bratislavy. Táto trasa je dnes označená symbolom zlatej koruny na dlažbe uprostred ulíc kade prechádzal sprievod. Korunovačný sprievod bol zakončený na Korunovačnom námestí (dnes Námestie Ľ. Štúra) kde korunovaný kráľ vystúpil na korunovačný pahorok a mečom zamával na všetky svetové strany.

významné slovenské cesty - Korunovačná cesta v Bratislave
Trasa čerstvo korunovaného kráľa ulicami starej Bratislavy (zdroj mapy)

Leave a Reply